REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W OŚRODKU
WCZASOWYM „BOBO” W DYMINIE  

Drogi Gościu,

 

1.  Pokoje/domki wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się od godziny 15:00 a kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego. W przypadku rezerwacji grupowych doba hotelowa kończy się o godzinie 10:00. Ośrodek zastrzega sobie prawo zmiany godzin doby hotelowej w wyjątkowych sytuacjach.

2. Rezerwacje prosimy zgłaszać w formie telefonicznej lub mailowej. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata na konto Ośrodka zadatku w wysokości 30% wartości pobytu, wyjątkiem są oferty specjalne między innymi Sylwester (100%);Wielkanoc(50%). Bez względu na wysokość zadatek nie podlega zwrotowi.  Pozostałą należną kwotę należy wpłacić w momencie zakwaterowania w dniu przyjazdu.

3. W  przypadku skrócenia pobytu, gość zobowiązany jest do zapłaty pełnego  kosztu  za cały zarezerwowany pobyt, w tym także za niewykorzystane noclegi i inne zamówione usługi, na zasadzie art. 471 k.c. 

4. Zakwaterowanie gości następuje po dokonaniu formalności meldunkowych w recepcji Ośrodka. Podczas zakwaterowania należy okazać dokument potwierdzający tożsamość rezerwującego oraz wiek dziecka uprawnionego do zniżki.

5. Brak przyjazdu w przeciągu 24 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia doby hotelowej w planowanym dniu przyjazdu bez powiadomienia recepcji Ośrodka - skutkuje automatyczną anulacją całej rezerwacji, zaś otrzymana przedpłata nie podlega zwrotowi. Dotyczy to zarówno Gości indywidualnych, jak i rezerwacji grupowych.

6. W przypadku rezerwacji niezadatkowanych, w momencie niedojazdu i niepoinformowania recepcji Ośrodka zostanie naliczona opłata za 1 dobę; faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana na adres rezerwującego.

7. Opóźnienie przyjazdu jak i wcześniejszy wyjazd nie uprawnia do zwrotu równowartości wcześniej ustalonego świadczenia.

8. Anulacje rezerwacji są możliwe bezkosztowo do momentu wpłaty zadatku lub na warunkach zawartych w umowie.

9. Ośrodek ma prawo odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka, wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka, gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Ośrodku oraz jeśli w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Ośrodka.

10. W przypadku niezdania klucza do godziny 11:00 i nie rozliczenia pokoju/domku  recepcja ma prawo do obciążenia Gościa następną dobą hotelową według cennika.

11. W przypadku zgubienia klucza od pokoju/domku koszt wymiany wkładki ponosi Gość (koszt wynosi ok. 350zł).

12. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres ustalony gość powinien zgłosić najpóźniej w przeddzień upływu terminu ustalonego pobytu. Życzenie może zostać spełnione w miarę istniejących możliwości.

13. Gość nie ma prawa przekazać pokoju/ domku innym osobom.

14. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka od godz. 7:00 do godz. 22:00, po tej godzinie istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób oraz odpłatność za ich pobyt, wyjątkowe sytuacje należy uzgadniać z recepcją.

15. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji.

16. Niezgłoszenie uwag w momencie kwaterunku powoduje całkowitą odpowiedzialność gościa za stan przyjęty pokoju/domku.

17. Gość odpowiada materialnie za uszkodzenia/ zniszczenia powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

18. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju/domku  związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 200,00 zł każdorazowo.

19. W Ośrodku należy zachować ciszę od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. W pozostałych godzinach pobytu zachowanie osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno     budzić zastrzeżeń innych gości Ośrodka. Ośrodek może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

20. Podczas pobytu w Ośrodku dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką dorosłych.

21. Kierownictwo Ośrodka zobowiązane jest do zapewnienia warunków pełnego i nieskrępowanego pobytu oraz bezzwłocznego reagowania na uwagi dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku poprzez możliwie szybkie podjęcie czynności zapewniających usunięcie usterek.

22. Kierownictwo Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zaginione w czasie pobytu w Ośrodku.

23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju/domku przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres Gościa na jego prośbę i koszt. Po upływie 3 miesięcy  przedmioty nieodebrane zostaną zlikwidowane.

24. Zabrania się palenia tytoniu w pokojach/domkach oraz pozostałych pomieszczeniach Ośrodka. Opłata karna za nieprzestrzeganie zakazu palenia w miejscach do tego niewyznaczonych wynosi 300,00 zł każdorazowo.

25. Nasz Ośrodek jest przyjazny dla zwierząt. W momencie dokonywania rezerwacji Gość zobowiązany jest poinformować recepcję o pobycie pupila. Pobyt z pupilem jest możliwy wyłącznie w domkach i pokojach Widokowych. Koszt pobytu pupila wynosi  25zł/dobę. Za wszelkie zniszczenia dokonane przez pupila finansowo odpowiada właściciel.

26. Gość przyjeżdżający do Ośrodka ze zwierzętami zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz regulaminu pobytu ze zwierzętami obowiązującego w Ośrodku.

27. W Ośrodku obowiązuje ścisłe przestrzeganie w/w regulaminu, instrukcji ppoż. i BHP oraz wytycznych dotyczących Covid 19.

28. Rabaty i promocje się nie sumują. Zakup pakietów promocyjnych jest jednoznaczny z akceptacją ceny i składowych pakietu, zakup poza pakietowy lub inny nie upoważnia do roszczeń wobec nie zakupionych składowych (ew. za dopłatą).

29. Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty miejscowej w formie gotówkowej w recepcji ośrodka.

 

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług i zapraszamy ponownie.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

POLITYKA COOKIES: Strona owbobo.pl wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je np. w celach zapamiętywanie preferencji i ustawień i zbierania danych dla celów statystyk. Więcej informacji - polityka prywatności.