picture

Gabinet masażu

picture

Konferencje, szkolenia

picture

MAJÓWKA 2017

picture

SUPER WCZASY 2017

picture

WCZASY KOMFORT 2017

picture

SUPER WCZASY PLUS 2017

picture

Wczasy Komfort Plus 2017

picture

Tanie Wczasowanie 2017

picture

All Inclusive 2017Wyślij

Ośrodek Wczasowy BOBO zdobył I miejsce w plebiscycie na najlepszy lokal powiatu człuchowskiego 2012
Restauracja O.W. BOBO zajęła pierwsze miejsce w kategorii Najlepsza Restauracja Powiatu Człuchowskiego w plebiscycie Smakosz 2013


Regulamin Ośrodka

Uchwała Rady Gminy w sprawie opłaty miejscowej

Opłaty za wędkowanie

     Regulamin Sali Zabaw   

Regulamin pobytu ze zwierzakiem


 
 
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W OŚRODKU WCZASOWYM „BOBO”
W DYMINIE

Drogi Gościu,

1.Pokoje/domki wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się od godziny 14:00 a kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego. W przypadku rezerwacji grupowych doba hotelowa kończy się o godzinie 10:00. Ośrodek zastrzega sobie prawo zmiany godzin doby hotelowej w wyjątkowych sytuacjach.

2. Rezerwacje prosimy zgłaszać w formie telefonicznej lub mailowej.              Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata na konto Ośrodka zadatku w wysokości 30% wartości pobytu, wyjątkiem są oferty specjalne między innymi Sylwester (100%);Wielkanoc(50%). Bez względu na wysokość zadatek nie podlega zwrotowi.  Pozostałą należną kwotę należy wpłacić w momencie zakwaterowania w dniu przyjazdu.

3. W  przypadku skrócenia pobytu, gość zobowiązany jest do zapłaty pełnego  kosztu  za cały zarezerwowany pobyt, w tym także za niewykorzystane noclegi i inne usługi, na zasadzie art. 471 k.c. 

4.Zakwaterowanie gości następuje po dokonaniu formalności meldunkowych w recepcji Ośrodka. Podczas zakwaterowania należy okazać dokument potwierdzający tożsamość rezerwującego oraz wiek dziecka uprawnionego do zniżki.

5.Nie pojawienie się w przeciągu 24 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia doby hotelowej w planowanym dniu przyjazdu bez powiadomienia recepcji Ośrodka - skutkuje automatyczną anulacją całej rezerwacji, zaś otrzymana przedpłata nie podlega zwrotowi. Dotyczy to zarówno Gości indywidualnych, jak i rezerwacji grupowych.

6.W przypadku rezerwacji niezadatkowanych, w momencie niedojazdu i niepoinformowania recepcji Ośrodka zostanie naliczona opłata za 1 dobę; faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana na adres rezerwującego.

7. Opóźnienie przyjazdu jak i wcześniejszy wyjazd nie uprawnia do zwrotu równowartości wcześniej ustalonego świadczenia.

8.Ośrodek ma prawo odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka, wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka, gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających
w Ośrodku oraz jeśli w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Ośrodka.

9. W przypadku niezdania klucza do godziny 11:00 i nie rozliczenia pokoju/domku  recepcja ma prawo do obciążenia Gościa następną dobą hotelową według cennika.

10. W przypadku zgubienia klucza od pokoju/domku koszt wymiany wkładki ponosi Gość (koszt wynosi ok. 350zł).

11. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres ustalony gość powinien zgłosić najpóźniej w przeddzień upływu terminu ustalonego pobytu. Życzenie może zostać spełnione w miarę istniejących możliwości.

12.Gość nie ma prawa przekazać pokoju/ domku innym osobom.

13. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka od godz. 7:00 do godiny 22:00, po tej godzinie istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób oraz odpłatność za ich pobyt, wyjątkowe sytuacje należy uzgadniać z recepcją.

14.Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji Ośrodka.

15. Niezgłoszenie uwag w momencie kwaterunku powoduje całkowitą odpowiedzialność gościa za stan przyjęty pokoju/domku.

16.Gość odpowiada materialnie za uszkodzenia/ zniszczenia powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

17. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju/domku  związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 200,00 zł każdorazowo.

18. W Ośrodku należy zachować ciszę od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. W pozostałych godzinach pobytu zachowanie osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno budzić zastrzeżeń innych gości Ośrodka. Ośrodek może
w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

19. Podczas pobytu w Ośrodku dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką dorosłych.

20. Kierownictwo Ośrodka zobowiązane jest do zapewnienia warunków pełnego i nieskrępowanego pobytu oraz bezzwłocznego reagowania na uwagi dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku poprzez możliwie szybkie podjęcie czynności zapewniających usunięcie usterek.

21. Kierownictwo Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zaginione w czasie pobytu w Ośrodku.

22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju/domku przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres Gościa na jego prośbę i koszt. Po upływie 3 miesięcy  przedmioty nieodebrane zostaną zlikwidowane.

23.Zabrania się palenia tytoniu w pokojach/domkach oraz pozostałych pomieszczeniach Ośrodka. Opłata karna za nieprzestrzeganie zakazu palenia w miejscach do tego niewyznaczonych wynosi 300,00 zł każdorazowo.

24.Nasz Ośrodek jest przyjazny dla zwierząt. W momencie dokonywania rezerwacji Gość zobowiązany jest poinformować recepcję o pobycie pupila. Pobyt z pupilem jest możliwy wyłącznie w domkach i pokojach Widokowych. Koszt pobytu pupila wynosi 10 zł/dobę. Za wszelkie zniszczenia dokonane przez pupila finansowo odpowiada właściciel.

25.Gość przyjeżdżający do Ośrodka ze zwierzętami zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz regulaminu pobytu ze zwierzętami obowiązującego w Ośrodku.

26. W Ośrodku obowiązuje ścisłe przestrzeganie w/w regulaminu jak również instrukcji ppoż. i BHP.

27.Rabaty i promocje się nie sumują. Zakup pakietów promocyjnych jest jednoznaczny z akceptacją ceny i składowych pakietu, zakup poza pakietowy lub inny nie upoważnia do roszczeń wobec nie zakupionych składowych (ew. za dopłatą).

28.Anulacje rezerwacji są możliwe bezkosztowo do momentu wpłaty zadatku lub na warunkach zawartych w umowie.

 

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług i zapraszamy ponownie.
UCHWAŁA NR XIX/124/2016 RADY GMINY KOCZAŁA z dnia 27.10.2016r.   w sprawie opłaty miejscowej na 2016 rok


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Składki Okręgowe na 2017 r.

 

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD SŁUPSKIEGO OKRĘGU PZW na 2017 rok

Lp.

Rodzaj składki

[ zł ]

I. WODY NIZINNE - członkowie PZW

1.

- Normalna

   150

  2.

- Ulgowa - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami, osoby – od 70 roku życia

   41

  3.

- Ulgowa - odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni  od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia i studenci w szkołach dziennych do lat 26

 

   78

  4.

- Ulgowa - renciści i emeryci w wieku do 65 lat mężczyźni i do 60 lat kobiety, osoby na zasiłku przedemerytalnym do 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety

 

   113

  5.

- Ulgowa -młodzież szkolna do lat 19- szkół dziennych

    25

6.

- członek uczestnik do lat 16- szkół dziennych

    20

7.

- 1 dzień  - członek PZW

    15

  8.

- 3 dni - członek PZW

    25

  9.

- 7 dni - członek PZW

    30

10.

- 14 dni - członek PZW

    40

11.

- 1 jezioro- roczna - dla członków PZW Okręgu Słupskiego

    65

12

- 1 jezioro- roczna -dla członków PZW z pozostałych Okręgów poza Strefą I

   85

I a. WODY NIZINNE - niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy*

 

13.

- 1 dzień

   25**

14.

- 3 dni  

   50**

15.

- 7 dni

   62**

16.

- 14 dni

    86**

17.

- roczna

  369*

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN  SALI  ZABAW  W  OŚRODKU  WCZASOWYM  „BOBO”

1.Dzieci mogą przebywać w Sali Zabaw i z niej korzystać  tylko pod opieką rodzica lub opiekuna (osoby dorosłej).

2.Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki w Sali Zabaw.

3.Ze względów higienicznych zabrania się jedzenia, picia oraz  przebywania boso na Sali Zabaw.

4.Za ewentualne zniszczenia w Sali Zabaw odpowiada opiekun.

5.Goście odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu  lub poleceń obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.

6.W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, podczas których zostanie pokrzywdzone dziecko lub opiekun, należy zgłosić ten fakt bezzwłocznie pracownikowi ośrodka.

7.W celu załączenia sprzętu audiowizualnego należy zwrócić się do obsługi ośrodka, nie należy załączać sprzętu samodzielnie.

8.Kategorycznie zabrania się:

- wynoszenia zabawek i innych przedmiotów

- wnoszenia jedzenia i napojów  do Sali Zabaw

- jedzenia i picia podczas zabawy – grozi zadławieniem

- korzystania z urządzeń i wyposażenia Sali Zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN DOTYCZĄCY POBYTU ZE  ZWIERZĘTAMI W OŚRODKU     WCZASOWYM „BOBO”

1. Pobyty z psem lub innym pupilem możliwy są jedynie w pokojach Widokowych i   domkach  typu Bungalow.

2.  W celu załatwienia potrzeb fizjologicznych psa należy wyprowadzać poza teren ośrodka.

3.Koszt pobytu zwierzęcia w ośrodku  wynosi  10zł/doba.

4. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej  (Uchwała Rady Gminy – poz.4426, pkt. 6).

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji,  budynku głównego, na plac zabaw oraz plażę.

6.Jeżeli pościel, w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto),  uszkodzona lub wyrządzi inne szkody  właściciel jest zobowiązany do dodatkowej opłaty za czyszczenie.

7. Właściciele psów i innych zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez pupile na terenie oraz w otoczeniu ośrodka . Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika hotelu.

8. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie  przez swoje zwierzęta ciszy w hotelu i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, hotel zastrzega sobie prawo do usunięcie zwierzęcia z hotelu lub zakończenia  pobytu w ośrodku.

9. Właściciel psa zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie.

10.Właściciel zapewnia wyżywienie zwierzęciu przez cały okres pobytu.

11. Właściciel zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich poleceń Kierownictwa uściślających zasady pobytu psa w ośrodku, oraz do reagowania na ewentualne uwagi.

 

 

 

...Ośrodek Wczasowy "BOBO" 77-220 Koczała, Dymin 6B
tel. 59 857 40 10 fax 59 857 40 11